Tasting the 2010 Hilltops Shiraz

Tim looks at the 2010 Hilltops Shiraz.